Föreningsstämma

Vi har föreningsstämma en gång per år, senast 30 april. Kallelse och material skickas ut till alla medlemmar tidigast sex veckor före och senast två veckor före stämman. 

Du hittar aktuellt datum och kallelse under Nyheter så fort ett datum är fastställt.

På årsstämman väljer medlemmarna styrelseledamöter och valberedning. Som medlem kan du också i förväg lämna in förslag till stämman, så kallade motioner. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den sista februari. 

Nästa årsstämma äger rum 2023.

Valberedning:
Barbara Säborn
Ulf Petersson
David von Martens
Michael Fryland