Mäklarinfo

Här har vi samlad information om Brf Bygatan, dels i punktform och dels ett enkelt förslag/exempel på mäklarbeskrivning.

Papper/lappar får ej sättas upp på portdörrar, i trapphus eller på fasader. Om föreningen ombesörjer nedtagning debiteras 1.500kr + moms vid varje tillfälle.

Portdörrar får ej "ställas upp" med exempelvis cykellås på handtag, kvastskaft, dörrstopp. Vid överträdelse debiteras 1.500kr vid varje tillfälle.

Vid visningar ges access till trapphuset av mäklare med:

1/ engångskod som kan genereras till besökare i RCO-appen.

2/ med uppställningsnyckel för låskista. Om port ej låses av mäklare efter visning debiteras 1.500kr + moms.

Om mäklare ej har egen uppställningsnyckel kan sådan hämtas och lämnas hos MH Drift under ordinarie öppettider, måndag-fredag 08.00-16.00. Om nyckel ej lämnas tillbaka av mäklare till MH Drift debiteras 1.500kr + moms. MH Drift & Fastighetsservice, Gustafsvägen 10 i Solna, 08-409 38 000,  info@mhdrift.se , https://mhdrift.se

3/ Med uppställningsknapp som sitter i trapphuset direkt till höger när man kommer in i trapphuset. Får endast användas vid "fint väder", det vill säga om det ej regnar/snöar eller är minusgrader. Dörren stängs av mäklare efter visning genom att trycka på samma knapp. Om dörren lämnas uppställd efter visning eller är uppställd under regn/snö/minusgrader debiteras 1.500kr + moms.

 

Samlad information om BRF Bygatan i punktform:

Månadsavgiften

I Månadsavgiften ingår: 
Värme, kall- och varmvatten, avlopp, kabel-TV (Tele2 Basutbud) samt bredband.

Avgiftshöjning

1 höjning med 3% har genomförts under januari 2024. För 2025 och framåt kommer noggrann utvärdering att göras under senhösten 2024 avseende kommande höjningar.

Belåningsgrad

Skuldsättning, kr/kvm 4 396 (2021)

Lägenhetsfördelning

375 lägenheter; 356 bostadsrätter och 17 hyresrätter.
4 lokaler; 3 hyreslokaler och 1 styrelselokal.

Parkering

Föreningen har inga egna parkeringsplatser eller garage, men i anslutning till föreningen finns parkeringsplatser tillhörande Solna Stad för boendeparkering och 2 garage tillhörande Parkando och Wåhlins fastigheter.

Bredband

Leverantör: Ownit (700/1000Mbps).

Gemensamma utrymmen 
 
Källarförråd/vindsförråd, cykelrum samt tvättstuga.  

Hushållsel

Upphandlas kollektivt. Varje lägenhets förbrukning mäts separat och läggs sedan på avgiftsavierna kvartalsvis. I samband med överlåtelse är det viktigt att köpare och säljare gemensamt ser till att lösa elkostnaderna mellan sig.

Köparen ska skriva fullmakt på att föreningen skall upphandla elen: Fullmakt-EL.pdf

Överlåtelseavgift

Föreningen tar ut en överlåtelseavgift på 2,5% av PBB som debiteras säljaren. 
Med dagens PBB på 48 300kr (2022) så blir överlåtelseavgiften 1 208 kr. 

Pantsättningsavgift

Föreningen tar ut en pantsättningsavgift på 1% av PBB som debiteras köparen, för närvarande 483 kr (2022).

Bostadsrättsförening

Bostadsrättsföreningen Bygatan är en äkta bostadsrättsförening.
Föreningen äger marken.

Sophantering

Antal soprum: 4
Antal grovsoprum: 1
Matkompost finns i varje soprum.

Inglasning av balkonger

Tillåtet där det finns balkong eller tak ovanför. D.v.s. ej på våning 7 samt delar av gavelbalkonger på våning 6.
Se även Balkonginglasning

Juridisk person som köpare

Föreningen godkänner inte en juridisk person som medlem vid förvärv av en bostadsrätt.

Tillägg våtutrymmen/badrum

Bygatan har genomfört en så kallad "relining" av samtliga rörledningar som tillhör våning 1-5 under 2005. Det innebär att man enbart får använda badkar i lägenheters badrum där inget skyddande våtskick finns. Man får alltså inte installera en dusch i ett orenoverat badrum, duschkabin går dock bra.

Underhållsplan

Trapphusrenovering och nytt passersystem (RCO) blev klart september 2023.

Stambyte kommer att genomföras, planerad start under Q2 2024. Formellt beslut om stambyte togs på extra föreningsstämma 1 november 2023.

Styrelsen arbetar kontinuerligt med en långsiktig 50-års plan för löpande underhåll av fastigheter och gårdar. 

Fakta om fastighet och byggnad

Byggnadsår

1968

Relining av avloppsledningarna

2005 - 2006

Tillbyggnad av 82 lägenheter på de gamla taken

2005 - 2006

Nya hissar installerade

2005 - 2006

Ombyggnad av tvättstugor

2006

Kramling och omfogning av fasader

2006 - 2007

Nya sophus/återvinningsstationer

2006 - 2007

Upprustning gårdar

2006 - 2007

Målning av trapphus

2022

Byte av fönster

2011

OVK-besiktning

2013

OVK-besiktning

2020

Trapphusrenovering            

2021 - 2023

Övrigt

Styrelsen har bestämt att införa ett stopp för renoveringar som innefattar ingrepp i stående stammar.

 

Förslag/exempel på mäklarbeskrivning:

Brf Bygatan bildades 1999 och består idag av 375 lägenheter; 356 bostadsrätter och 17 hyresrätter.

4 lokaler; 3 hyreslokaler och 1 styrelselokal i sammanlagt 6 huskroppar från 1968. Brf Bygatan äger marken.

Avgift:

I månadsavgiften ingår värme, vatten, tv och bredband.

För 2025 och framåt kommer noggrann utvärdering att behövas årsvis avseende kommande höjningar.

Föreningen är ansluten till kabel-tv via Tele2, grund/begränsat utbud från Tele2 ingår i månadsavgiften.

Bredband är via Ownit (700/1000Mbps). Kostnaden för bredband ingår i månadsavgiften. Föreningen äger kabelstammen.

Hushållsel:

Upphandlas kollektivt. Varje lägenhets förbrukning mäts separat och läggs sedan på avgiftsavierna kvartalsvis utöver månadsavgiften. I samband med överlåtelse är det viktigt att köpare och säljare gemensamt ser till att lösa elkostnaderna mellan sig. 

Parkering:

Föreningen har inga egna parkeringsplatser eller garage, men i anslutning till föreningen finns parkeringsplatser för boendeparkering tillhörande Solna Stad och 2 garage tillhörande Parkando och Wåhlins fastigheter.

Utförda renoveringar:

Föreningen har genomfört en rad renoveringar i samband med att våning 6 och 7 byggdes till år 2005-2006. 

Bla genomfördes:

- Tillbyggnad av 82 lägenheter på de gamla taken (därmed nya tak)

- Relining av kök och badrum.

- Nya hissar installerade.

- Upprustning gårdar.

- Nya sophus/återvinningsstationer.

- Fasadrenovering.

- Ommålning av trapphus.

- Tvättstugorna renoverades & nya golv och maskiner sattes in.

- Fönsterbyte klart Juni 2011.

- OVK-besiktning 2013

- OVK-besiktning 2019/2021 (pågående).

- OVK-besiktning 2020

- Trapphusrenovering och nytt passersystem (RCO) 2021 - 2023

Pågående renoveringar:

Terrassrenovering, Bygatan 19.

Planerade renoveringar:

Styrelsen arbetar löpande med en långsiktig plan för löpande underhåll av fastigheter och gårdar. 

Styrelsen har bestämt att införa ett stopp för renoveringar som innefattar ingrepp i stående stammar.

Stambyte kommer att påbörjas senast kvartal 2, 2024.

Gemensamhetsutrymmen:

Tvättstuga finns i markplan på varje hus, dessa renoverades 2006, samt grovtvättstuga.

Föreningen har vackra och grönskande innergårdar mellan huskropparna, vid Bygatan 25 finns flera parkbänkar, nersänkt belysning i marken, cykelställ, gräsytor, fina rabatter, grönskande träd samt en egen boulebana! På andra gårdar finner ni gungor, fontän och annat kul för barn och vuxna. Invid Bygatan finnes Byparken som är en mycket uppskattad lekplats för barnen och ett trevligt ställe att mötas på för de vuxna.

Övrigt:

Föreningen är äkta. 

Juridisk person godkänns inte som medlem vid förvärv av en bostadsrätt.

Överlåtelse- samt pantsättningsavgift debiteras enligt stadgar.

 

Uppdaterades senast 2023-09-06