Policy och rutiner

Policy för vattenskador

Vid pågående läckage, vattenutströmning:

  • Kontakta MH-Drift på tel: 08-409 38 000 du blir omkopplad till jouren om det är kvällstid eller helg, och anmäl skadan, så kommer dom ut till dig.
  • Uppge namn, port nr, lägenhetsnummer, och telefonnummer till dig
  • Kontakta ditt försäkringsbolag där ni har er hemförsäkring med bostadsrättstillägg.